Vroeger...

De Bebras-wedstrijd wordt in België ingericht sinds 2012. De eerste editie was franstalig maar vanaf 2013 gaat de wedstrijd ook in Vlaanderen. In 2016 deden er 2023 leerlingen mee, waarvan 1669 nederlandstaligen - 111 uit het lager onderwijs (5e of 6e leerjaar).
FR NL GB
Podium