“A fun and challenging contest!”

Registratie

Deelname aan de wedstrijd is gratis. Om als leerling mee te doen, moet jouw leerkracht bij de wedstrijd zijn geregistreerd en moet jij je bij hem inschrijven. Als leerkracht zijn er een aantal mogelijkheden om je te registreren:

  • Ofwel heb je vorig jaar reeds meegedaan aan de (online) wedstrijd. Dan kan je ook dit jaar meedoen zonder verdere registratie (je moet wel opnieuw online je school registreren en je klassen uploaden).
  • Ken je een collega die reeds op het online Bebras-platform is geregistreerd? Vraag hem dan om ook jou online te registreren.
  • Neem contact op met Kris Coolsaet (kris.coolsaet@bebras.be) voor Vlaanderen. Gebruik liefst een e-mailadres van je school en voeg misschien een scan toe van je lerarenkaart.
Bebras-wedstrijd