Externe links

Deze pagina bevat enkele links naar andere websites die u zouden kunnen interesseren:

 • www.bebras.org

  Het internationale Bebras-comité is belast met de coördinatie tussen de verschillende nationale commissies en brengt één keer per jaar leden van de nationale commissies samen met het oog op de coördinatie en de uitvoering van de volgende editie van de wedstrijd. In het bijzonder legt zij de datum vast voor de internationale wedstrijd en stelt een lijst op van vragen die door elk land verplicht moeten worden gebruikt.

 • www.be-oi.be

  De Belgische Informatica-olympiade (be-OI) is een wedstrijd in programmeren, algoritmiek en logica, bestemd voor leerlingen uit alle jaren en richtingen van het secundair onderwijs. Uit de laureaten worden deelnemers voor de International Olympiad in Informatics (IOI) geselecteerd.

 • 2link2
 • De lerarenvereniging 2link2 wil leraren informaticawetenschappen:

  • stimuleren en enthousiasmeren door ondersteuning en networking;
  • informeren over nieuwe ontwikkelingen en manieren om probleemoplossend te denken;
  • informeren over de vernieuwingen in omringende landen;
  • aanzetten hun onderwijskundige vorming te verruimen door nascholingen, stages en een jaarlijks congres;
  • stimuleren lesmateriaal uit te wisselen en samen met 2LinK²-leden projecten uit te werken.
FR NL GB